TARCICA BUDOWLANA

Oferujemy tarcicę sosnową:

  • Tarcica obrzynana i nieobrzynana

  • Surowa i suszoną

  • Impregnowaną i nieimpregnowaną


Drewno wykorzystywane w naszym zakładzie do produkcji tarcicy pozyskiwane jest wyłącznie z Polskich Lasów Państwowych